Produktdata

Fag: Dansk

Målgruppe: 5.-9 klasse

Det faglige indhold er udviklet af: Dorthe Mølgaard Mathiasen

Dorthe Mølgaard Mathiasen er uddannet folkeskolelærer i 2009 fra læreruddannelsen i Aarhus og har en kandidatgrad i dansk didaktik fra Danmarsk Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (DPU) med staveforskning og staveundervisning som primært fokusområde. Til dagligt arbejder Dorthe i folkeskolen som dansk- og sproglærer, og ved siden af sit lærerjob holder hun oplæg om staveundervisning for dansklærere på CFU’er og skoler.

Loginform og licens: Produktet tilgås med unilogin og kan købes som klasselicens eller skolelicens for et år eller for en måned ad gangen her.

Udviklet med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet og KL.

Velkommen

Yo … Hej der … Halløjsa … Hey man … Wallah … Uanset hvordan du helst vil sige ”hej”, så velkommen til din nye danskundervisning om stavning! Ikke staveundervisning, som du er vant til med diktat og udfyldningsøvelser i en arbejdsbog, men staveundervisning på en ny og forhåbentlig sjovere måde. Du skal selv lave staveregler og gå på opdagelse i vores sprog, og du skal arbejde meget med computere og smartphones og udnytte den teknologi, som kan være med til at gøre undervisningen og dermed din udvikling som staver meget sjovere.

Denne form for staveundervisning kaldes ”kontekstorienteret staveundervisning”. Det betyder, at staveundervisningen tager udgangspunkt i tekster, du selv skriver og læser – altså den skolehverdag og virkelighed, du bevæger dig i. Derfor smider vi staveord, diktater og udfyldningsark langt væk!

Du skal sammen med dine klassekammerater og din lærer læse og skrive en hel masse, og så skal I på opdagelse i sproget. I skal lære strategier, som er en slags staveværktøjskasse, og I skal være detektiver, der undersøger, hvordan sproget egentlig er bygget op. Stavning er faktisk en lille bitte ting i danskfaget. Stavning er jo bare et hjælpemiddel i din skrivning. Stavning gør dine tekster lettere at læse for eksempelvis din lærer, dine klassekammerater, forældre og alle, der læser det, du skriver. Herunder kan du og din lærer se en video om, hvordan dette læremiddel kan hjælpe dig med at få styr på din stavning.

God fornøjelse!